Họa loạn thiên hạ chi —- Thất hoàng tử / 祸乱天下之 —- 七皇子

Tên: Họa loạn thiên hạ chi —- Thất hoàng tử / 祸乱天下之 —- 七皇子

Tác giả: Kỳ Lân Ngọc / 麒麟玉

Thể loại: xuyên không, cung đình, kiếp trước kiếp này, bất luân chi luyến

Tình trạng: Hoàn

Convert: LynkN

Edit: Minh Nguyệt

Nguồn: vnsharing

Văn án

Kiếp trước bị người lừa dối đên thương tích đầy mình! Thế nhưng vừa chết cũng không chạy thoát vận mạng ràng buộc!〈 Mạnh triều ngũ thế – thiên giáng dị tinh – thất tử loạn thiên – ô vân cái nhật 〉 một đạo thiên chiêu trộn lẫn âm mưu !

Hãy xem cậu bé ôn nhu làm sao trả thù đông đảo cừu nhân!

Hãy xem tuyệt sắc tiểu thụ làm sao ở trong đông đảo chúng công du ngoạn nhân gian!

Hãy xem nam Ðát kỉ làm sao đùa giỡn tất cả âm mưu thủ đoạn và gây rắc rối cho thiên hạ!

-(¯`•´¯`¤—  KHAI TIỆC—¤´¯`•´¯)-•

๑•ิ.•ั๑    Chương 1   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 2   ๑•ิ.•ั๑  Chương 3   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 4  ๑•ิ.•ั๑  Chương 5 ๑•ิ.•ั๑  Chương 6   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 7  ๑•ิ.•ั๑  Chương 8   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 9   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 10  ๑•ิ.•ั๑  Chương 11   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 12 ๑•ิ.•ั๑  Chương 13  ๑•ิ.•ั๑  Chương 14   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 15  ๑•ิ.•ั๑  Chương 16   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 17   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 18  ๑•ิ.•ั๑  Chương 19   ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 20 ๑•ิ.•ั๑  Chương 21  ๑•ิ.•ั๑  Chương 22  ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 23  ๑•ิ.•ั๑  Chương 24  ๑•ิ.•ั๑

๑•ิ.•ั๑   Chương 25  ๑•ิ.•ั๑

.

.

.

๑•ิ.•ั๑   Chương 86  ๑•ิ.•ั๑

-(¯`•´¯`¤—  Toàn văn hoàn —¤´¯`•´¯)-•