Yêu nghiệt, nằm đàng hoàng coi!

Tên truyện: Yêu nghiệt, nằm đàng hoàng coi!

Tác giả: Sở Y

Edit: Minh Nguyệt
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng thoải mái, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE
Tình trạng: Hoàn[VIP]
Tình trạng edit: Editor đang cố gắng lết
Tiến độ: Chương mới được post vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Lời nói đầu:Đây là bản dịch chui, hoàn toàn không được sự đồng ý của tác giả. Nên thỉnh mọi người đừng đem bản dịch post ở đâu ngoài wp này. Chân thành cảm ơn.

Mình hoàn toàn không biết một chút gì về tiếng Trung cho nên sẽ không dám đảm bảo bản dịch sẽ chuẩn xác 100%, chỉ có thể làm hết sức mình thôi a. Vả lại trình văn chương của mình cũng không được tốt lắm, nên có gì các bằng hữu cứ việc chặt chém thẳng tay.

Nếu có bằng hữu nào thấy đã có người edit trước truyện này rồi thì nói với Nguyệt một tiếng a~, Nguyệt sẽ ngừng ^^~.

————————-***—————————

Văn án

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 -8 – 9 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60

61 – 62 – 63 – 64 – 65

-Toàn văn hoàn-

One comment on “Yêu nghiệt, nằm đàng hoàng coi!

  1. Pingback: Đam mỹ mới đã và đang đọc – 4 | Tích Ngọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s