Bến bờ hạnh phúc

Tác phẩm: 幸福终点站 (tạm dịch: Bến bờ hạnh phúc)

Tác giả: không biết

Dịch: QT

Edit: Minh Nguyệt

Couple: All CP Suju

Warm: Vẫn những câu như cũ

Thứ 1: Đây là đam mỹ văn, tức boy’s love, nam x nam. Thỉnh cân nhắc trước khi xem

Thứ 2: Ta vốn không biết tiếng trung, biên tập dựa trên QT và các công cụ hỗ trợ dịch thuật khác, nên ko dám chắc sẽ dịch đúng 100% bản gốc nhưng sẽ cố gắng truyền tải đúng nội dung của truyện.

Thứ 3: Các truyện được edit ở đây chưa được sự đồng ý của tác giả, nhưng chắc chắn một điều ‘bản quyền thuộc về tác giả’. Thỉnh khách nhân không đem post ở bất kỳ đâu mà chưa được sự cho phép của ta.

•-(¯`•´¯`¤—  KHAI TIỆC—¤´¯`•´¯)-•

Chương 1

Chương 2       Chương 3

Chương 4       Chương 5       Chương 6

Chương 7       Chương 8

Chương 9

Chương 10       Chương 11

Chương 12       Chương 13      Chương 14

Chương 15       Chương 16

Chương 17

Chương 18     Chương 19

Chương 20

-Toàn văn hoàn-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s