[HanChul] Bạch ngọc trâm

Bạch ngọc trâm

Tác giả: Minh Nguyệt

Diễn viên: Hàn Triệt và các diễn viên khác =)))))

Thể loại: đoản văn, cổ trang, cung đình, 1 vs 1, cường công cường thụ.

Tình trạng: đang tiến hành, các chương đã post nếu cần sẽ có thay đổi a~

Note:

-Fic là HE hay BE thì au vẫn đang suy nghĩ ^^

– Không mang fic ra khỏi wp khi chưa được sự đồng ý

-Tài hèn sức mọn, mọi người có đọc xin chém nương tay a~.

-Phù hợp với fangirl hủ nữ mọi độ tuổi =))))), muốn H ư? Không có đâu

Những nhân vật trong fic không thuộc về mình vì họ không cho mình rớ vào

-Chỉ là đoản văn thôi, viết trường thiên không nổi a~, mà nói đoản chứ thật ra nó cũng dài, ây da~

—-Khai đề—

Chương 1

Chương 2

-Hoàn-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s