2 comments on “Nữ chính nàng không bao giờ đến – Đệ nhị chương

    • Uhm, chính là bài đó đó a. Hì hì, sorry nàng nhé, bữa giờ ta ko onl nên hôm nay mới reply cho nàng được. Cong chuẩn bị xuất hiện r a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s