2 comments on “Nữ chính nàng không bao giờ đến – Đệ nhất chương

  1. Tiền kỳ boss mình nghĩ là từng là boss hay boss đầu, boss trước kia.
    Lão triền phấn nhi nghĩa giống fan não tàn ấy, nhưng mà tự gọi vậy cho nó “dễ thương” hơn :3
    Mình nghĩ vậy :)))))))))
    Truyện mới mở đầu đã thấy hài, xuyên qua mất trí mà vẫn nhớ thương kịch tình :))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s