6 comments on “Nữ chủ nàng không bao giờ đến (Văn án)

  1. Bộ kia không hợp gu ta lắm nên chẳng com gì, dạo này ta rất khoái xuyên thư❤ Ủng hộ nàng ^-^.

    • Cám ơn nàng a, bộ kia cũng là do ta lúc đó đang stress quá cần có chuyện làm nên vớ trúng a. Thật ra thì cũng ko hợp gu của ta lắm, nhưng lỡ rồi đành phải làm cho hết a, dù sao bộ đó đọc dễ hiểu cũng dễ edit lại. Còn bộ xuyên thư kia thì… Chậc, khó nhai quá, có những chỗ ta đọc cũng chẳng hiểu ji, chưa vừa ý nên vẫn set pass để đó. Cuối tuần xem lai rồi tính a. Cong việc ta dạo này có chút bận nên buổi tối ko có thời gian a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s