3 comments on “[KyuMin] Sói và Thỏ

  1. Ah ~~~ đáng yêu quá đáng yêu quá :333
    Bạn ơi, mình có thể repost lại fic lên Wp của mình đc k ah ? Mình sẽ ghi cre đầy đủ ah 😉
    Mong nhận đc phản hồi của bạn😀
    C.ơn bạn. Ngày lành ~ ^^ ~

  2. Pingback: [Oneshot|K+] . Sói và Thỏ | ★ CunieCun - Little Scorpio ≧▽≦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s