3 comments on “[Hủy] Bộ 1 – Chương 1+2

  1. Ô~~~ Đam Kangteuk sao :((((
    Thật là hiếm có khó tìm một cái đam Kangteuk được edit công phu như này đó *khóc òa òa*
    Nàng àh, nàng có thể sent pass cho ta không ? Chỉ mới đọc chương 1,2 thôi mà ta đã bị cuốn hút rồi ah *mắt ngấn lệ*
    Đa tạ nàng🙂

    Àh quên, mail của ta : peclovesoo9417@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s