2 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 57 58

  1. Ông nội đáng yêu ah, lâu rồi không đọc tiếp, đọc mãi vẫn không nhớ chap trước dừng ở đâu, hix, chắc ta phải đọc lại vài chap trước mới nhớ ra được quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s