7 comments on “Hồ Điệp công tử – Chương 10

  1. Một happy ending nhưg vẫn thấy day dứt, ám ảnh ở thủ đoạn của Giang Lươg vs Phi Yến, thực sự hơi qá đág😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s