5 comments on “Nhân Thần – Chương 2

    • Thú thật thì máy tính nhà ta hư r, má kêu để cúi tháng 12 mới mua máy mới cho ta. Vả lại năm nay ta năm cuối nên hơi nặng bài vở, toiec vi tính r còn kỳ thi năng lực nữa nên mong nàng thông cảm a. Ta hứa qua tháng 1 sẽ hoàn bộ đó. Mong nàng thông cảm a

  1. ^^ vậy nàng ko thix anh Phong ah. ta chắc sau nì nàng sẽ thix anh kia thui…hắc h8ác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s