4 comments on “Nhân Thần – chương 1

  1. ta ko dừng đâu ^^ hứa đấy. mắc dù sắp tới giai đoạn thi hk nhưng ta hứa sẽ edit đều. mổi tuần hai chương, các nàng nghĩ thế nào ^^…hức hức nhớ com nhìu nhìu để ta có động lực làm típ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s