5 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 53 54

  1. có phải ông nội trở lại 66 tuổi rồi không bạn, ôi buồn quá đi uyên ương sẽ bị chia rẻ à ,hu hu, càng lúc càng hay,thank bạn nhiều.

  2. Mình không thich ông nội thành 66 tuổi đâu, thế thì chán chết ah. Hi vọng là ông nội mau mau quay về bên tiểu Nhược đi thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s