3 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 49 50

  1. Sao tớ không thấy hai chương trước của chương này nhỉ, nó biến đâu mất rồi.
    Tên tiếng anh của ông nội hay thật, Samuel😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s