6 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 18

  1. Nhược Hề cũng rất đáng thương a, yêu nhưng lại bị lừa, phản bội
    ít nhất Địch Trần vs Ngộ Ngôn thật sự yêu nhau và được ở bên nhau
    ai…. Đều đau nhất là làm tổn thương ái nhân vậy mà trong lúc vô thức Địch Trần làm thương Ngộ Ngôn
    ~ ai ~

  2. Đáng thương nhất trong truyện này chắc chắn là Phương Nhược Hề, bé Ngôn và bé Trần thật mong từ nay sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s