2 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 16

  1. Cái tên Trì Thương Tử kia thấy 2 ngươì kia liền thích vậy có thêm 1 ngươì cũng giống vậy tă dám cá tên đó cũng thích luôn wa
    Ngộ Ngôn chính thức giết ngươì a

  2. Ngộ Ngôn, võ công của bé thật là siêu đẳng, thế này thì hiệu quả còn hơn cả súng máy rồi còn gì.
    Thật khổ cho hai bé, máu chảy đầu rơi để được ở bên nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s