4 comments on “Thông báo

  1. Hư…
    Làm ngươì tă mong mãi á
    Nàng sắp học ùi hả
    tháng 9 mọi ngươì đều bắt đâù đi học a

  2. Nguyệt cố gắng học hành cho tốt nhé năm cuối cấp quan trọng lắm nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s