2 comments on “Hồ Điệp công tử – Chương 5

  1. ôi bé Hồ Điệp thiệt là yêu nghiệt mừ…kakaka
    *hôn hôn*…*sờ sờ* ăn đậu hủ tỷ chút…iu tỷ ghê áh *chụt chụt* ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s