3 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 13

 1. ” ánh mắt tan rả” -> rã
  ” cảm giác trơn nhãn” -> nhẵn ??
  ” 1 làn nưỡ ” nước
  a làm j thì làm đi chứ do dự làm j cho bà con nó chờ
  thaks nha

 2. Mình là mình rất thích bé Trần, bé ý thật là đáng yêu😀
  Cảm ơn Nguyệt nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s