4 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – chương 11

  1. ” Nghiệt, thục – thục, nghiệt ” thiệt đau đầu nha
    cái ô Không Dám đại sư này sống thật giỏi nha ở trên đấy vẫn sống nhăn

  2. Cái truyện này phức tạp ra phết, đọc bản QT chắc chết quá, may mà có bạn Nguyệt edit. Hai bé bây giờ lớn rồi, 17-18 tuổi rồi, hai bé sắp được gặp nhau chưa hả bạn Nguyệt ơi?

  3. Hơ … cái “bị cám dỗ” của nàng là coi GL òi quay qua “cám dỗ” lại Khanh nhi á hả
    * nhướn mày *

    • GL là cái gì vậy tc?? girl’s love hở? nếu đúng thì ta hem có coi à nha. Còn nếu là gay’s love thì dĩ nhiên là có coi rầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s