4 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 9

  1. AAA, chap mới thích quá. Tớ rất thích bộ này. Hảo mong đợi chap tiếp theo.

    Lệ Thiên Lương đúng là quá xấu xa, chết là đáng đời, chỉ tội nghiệp cho Địch Trần và Ngộ Ngôn thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s