2 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 8

  1. Hảo muốn nghe truyện cũ nga
    Chắc phải cả chục năm nữa thì Ngộ Ngôn mới trưởng thành và đủ khả năng bảo vệ người yêu dấu. Nhưng đọc phần này thấy niềm tin của Địch Trần với Ngộ Ngôn thật đáng ngưỡng mộ. Rất thích cặp này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s