2 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 6

  1. Thật tội Tiểu Trần, chỉ vì cái mặt “đẹp lạnh lùng” mà hổng được thương, bây giờ còn bị hiểu lầm nữa …ậy….Mới đầu cứ tưởng tiểu Trần là Công, ai dè là Thụ mới ác, mà khuyết điểm duy nhất của ẻm là hổng biết nhõng nhẽo, hay dee64 thương gì hết…mặt lạnh Thụ ấy….
    Nhatnguyet mền thích truyện này của bợn lắm……

  2. Ôi sao mà phức tạp thế, cái bộ này càng ngày càng phức tạp. Cái thằng cung chủ là thằng nào mà ác thế, nhẫn tâm. Con nít ranh mà láo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s