5 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 40 41

  1. sao đêy ta ngại wá đi *đỏ mặt* ta liên tiếp nhận được TEM há!!!

  2. Bao giờ thì ông nội mới bị ăn sạch sành sanh ah?
    Ông nội ngây thơ đã đành, bạn Âu Dương Nhược cũng thế ah, thật mong hai người mau gạo nấu thành cơm đi cho rồi

    Cảm ơn bạn đã edit nha😀

  3. nga~ dừng lại rồi a~ Nguyệt cô nương nhanh nhanh edit tiếp nga~😀 ủng hộ Nguyệt cô nương a~ truyện này thật sự rất hấp dẫn người đọc a~😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s