2 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 38 39

  1. ông nội thật là~~ mà cái tên âu dương hỗn đản lúc nào cũng me ăn đậy=u hủ ông nội ko hà!!
    tự dưng m mún đi chơi trò mạo hiểm wá. ><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s