3 comments on “Phụ thân ta muốn gả cho ngươi – Chương 37 38

  1. Nguyệt ơi hôm nay là dịp gì vậy, bạn ra quá chừng update luôn thật là đáng lác mắt @o@
    Cám ơn nha.

  2. ya húuuuuuuuuuú tỷ thật là tuyệt vời nhưng tới một tuần ko gâp tỷ chắc bùn lắm đê

  3. ôi! chết mất hai phụ tử nhà này! Mà cái giọng kia chắc của ông thiên đế nhỉ? Ân, sắp có rò hay để xem rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s