4 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 5

    • Ân, ta cũng vậy, ta edit mà cứ mún nhảy vào truyện nắm áo ổng đập cho 1 trận. Hừ hừ, dám hiểu lầm Tiểu Trần kiểu đó, Tức anh ách mừ >”<~~

  1. một lão cha tính cách méo mó ham hố những thứ phù phiếm. Một lão mẹ nhu nhược không có khả năng bảo vệ con. Đọc đến đây thật không biết ai là công, ai là thụ nữa. Cảm ơn bạn đã edit nhé. Truyện hay quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s