6 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 2

  1. Ngộ Ngôn cũng dễ thương. Từ bé Ngộ Ngôn đã thể hiện rất chi là rõ ràng tình cảm của em với Địch Trần rồi.
    Cái đôi này thật đáng yêu

  2. ta hơi thắc mắc chút…ai công ai thụ a~~~~…ta thì ta thik e Ngôn làm thụ…cơ mà ko hiểu sao 1 chỗ nào đó trong óc vẫn kêu lên cho e Trần làm thụ đi….=)))

    • =)))), chuyện công thụ nàng có thể lên vns coi thử, nếu ta nhớ ko lầm thì có 1 bạn trên vns đã nói là bạn Ngôn định thụ nhưng bạn Trầm sợ bạn Ngôn đau nên mới kêu bạn Ngôn công ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s