7 comments on “Đát Kỷ – Chương 26-30

  • Cái này ta biết giải thích sao đây a~. S với M là viết tắt của chữ gì với chữ gì trong tiếng anh đó ta uên mất tiêu rồi =.=””
   Có bạn nào hảo tâm giải thích giùm ta đi
   Nói đơn giản chút đi hen. Thật ngại quá. S là người hành còn M là người bị hành á (_ _lll)
   Ai thấy sai cũng đừng chửi ta hen. Nhưng đại khái là vật thiệt mừ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s