6 comments on “Đát Kỷ – Chương 21-25

  1. Bé Kỷ thật đào hoa a!
    Truyện này xem vui vui, chỉ có điều hơi rối. Mình xem mà hoa cả mắt. Ko biết ai là người đang nói gì cả.

    • Ườm, n đã tiếp thu ý kiến của bạn, có lẽ n sẽ chêm thêm vô để rõ ý hơn ^^””. Thật ra n cũng ngồi đọc 1 hồi mới biết ai với ai nói, hắc hắc. Để mấy chap sau nếu được n sẽ thêm vô vài từ để làm rõ người nói hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s