8 comments on “Phụ thân ta muốn gả cho ngươi – Chương 35 36

  1. Mình vẫn đang theo dõi bộ này đấy, chỉ có điều là không biết phải comment thế nào vì thú thực là mình không khoái luyến đồng lắm và đây là bộ luyến đồng duy nhất mình theo dõi đấy. Chẹp, tiểu An nhi chỉ mới có 12 mà đã bị ăn rồi. Đọc thế nào vẫn cảm thấy sock. Hức
    Cảm ơn bạn rất nhiều

  2. Hức, An nhi bị ăn sạch sẽ ko chừa 1 miếng xương >.<

    Thật tội cho bé, đúng là tên phụ thân sắc lang mà =;

  3. Đọc chùa hoài h mới com :”> cha con nhà này đều háo sắc vs ng kia. haiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s