7 comments on “Đát Kỷ – Chương 11-15

  1. Nàng cứ một lần 5 chương như vậy nhá! Iu nàng nhiều :x~

  2. mình đang típ tục chờ những chap típ theo of bạn nè😀
    hix, tội nghiệp bạn Kỷ qua’, bị ăn tơi bời :)))

  3. haizzz, bé Kỷ đi đâu cũng bị ngừ ta đòi thượng, ta thấy bé làm hồ ly hợp hơn làm người ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s