7 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 31 32

  1. Đấy là nghĩa vụ của ox trả tiền khi vợ mua sắm mà

  2. Phát hiện mí lỗi chính tả trong chap này nga
    Đi kiếm beta đi nt , níu beta đẹp đẹp thì dụ làm nam sủng luôn . Hị hị …

  3. Ôi, thật lâu rồi mà chưa có chap mới, ngày nào cũng lượn ra lượn vào mà hàng không có. Nhớ quá ahhhhhhhhh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s