7 comments on “Đát Kỷ – Chương 6 – 10

  1. quá đã =]]=]] già trẻ đẹp xấu gì vào đam mĩ mà làm công cũng ok tuốt =]]=]]

  2. oa…sao em thụ lại đào hoa như thế.Biến đổi lịch sử đúng là khủng bố,đến Tỷ Can cũng abc em đuwocj(mà lại the fist time của em mới đau)
    Anh công nào cũng xinh giai tài năng phơi phới thế này trái tim fan gơ của em chắc die luôn quá

  3. eck, đẹp chi cho lém Đát Kỷ em, giờ đi tới nơi nào cũng bị mấy thèng ba trấm nó đòi mần em, khổ ghê chưa =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s