7 comments on “Phụ thân ta muốn gả cho ngươi – Chương 33 34

  1. Aaaaaaaaaa~ valentine được xem cảnh này là không còn gì bằng! Iu nàng, hôn nàng 1000 lần XD~

  2. yahhh, cúi cùng cũng có H ah

    bé An nhi ngây thơ quá á cái j` mà * liếm liếm cắn cắn* ah *đỏ mặt*

    bị tên cha dạy hưn người oài, *đỏ mặt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s