6 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 27 28

  1. Ông nội ngây thơ quá nên phải để cho tiểu Âu Dương xử trí là phải rồi. Chẹp, bao giờ thì ông nội mới biết tềnh cảm của ông với tiểu Âu Dương

  2. “…không giúp cuộc sống sau khi tan học của ngươi trở nên phong phú hôn (hơn) quả thực không làm cho lão nhân gia hắn yên lòng…”
    mặc niệm 10 giây cho Văn Văn ah~ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s