4 comments on “Soán vị ba!! Chương 6

  1. Nàng nhanh quá a~ 2 chương luôn *hắc hắc* ta đi đọc tiếp đây la lá la…

  2. chà chà tỷ tỷ a~ vất vả rùi
    m mừng vì bạn Kỵ cũng xuất hiện a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s