5 comments on “Phụ thân ta muốn gả cho ngươi – Chương 28 + 29 + 30

 1. hức hức….
  Ngó ngó….
  ta lí cái tem nha…
  Sẵn tiện hỏi lun….
  Nguyệt còn nhớ ta hok….
  Ta nhớ Nguyệt nha….
  Ngày lành,
  Shin thân.

 2. Tiểu bạch thố ngoan ngoãn gật đầu, có chút lưu luyến quay lại nhìn vài lần, toe61p tục cầm tay phụ thân, tiến về phía trước ~

  fix lỗi kìa ss🙂

 3. , tiểu An nhi vừa sợ lạnh vừa sợ lạnh, có hầm băng này, mùa hè sang năm hẳn là dễ chịu hơn nhiều.

  vừa sợ lạnh , vừa sợ nóng chứ sis ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s