5 comments on “Soán vị ba!! – Chương 2 (quyển 2)

  1. trùi ui chừng nào mới thấy bé Túc xuất hiện đê ! * mong chờ* tỷ edit sớm a~

  2. Haha! Cười chết ta! Thanks nàng, ta thích bộ này lắm🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s