5 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 25 + 26

  1. Hihi, ông nội bị bán sạch sành sanh rồi, cứ tưởng Tiểu Dương chiến đấu ác lắm ai dè vừa mới nghe danh xong thì đồng ý bán ông nội luôn. Tội ông quá ahhhhhh

  2. thật bội phục gia đình nhà này. chỉ khổ ông nội dễ thương thôi (đc khổ như ông nội ta cũng muốn ).

  3. “Lạc Trí Dương rốt cục hồi phục lại tinh thần, hắn lập tức bắt lấy tay Âu Dương Nhược, thâm tình nói: “Tiểu Văn về sau liền giao cho ngươi!” (ông nội chính thức bị bắn (bán) đi ^o^)” ta mà có ông nội như vậy thì chắc cũng bán lắm ah~ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s