5 comments on “Soán vị ba!! – Chương 1 (quyển 2)

  1. Ta là ta cực kì k thấy tình tiết như dz a ! ‘mất trí nhớ’, ‘thất lạc’ .. ! 2 năm 3 tên kia làm káj j a !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s