5 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 21 + 22

  1. Thích quá, được đọc thêm chap mới rồi. Ông nội iu rồi, dạo này hay ngẩn ngơ và bâng khuâng quá cơ.

  2. “Ông nội lắc lắc đầu, giống như người lớn giáo huấn tiểu hài tử, đi vào nhà bếp, để lại hai người mặt đỏ nhu (như) gấc…”
    “Khi (Lúc) này tiến vào phòng học, cũng nhận thấy được hôm nay không khí có vẻ là lạ.”
    ông nội đi thi ah~🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s