4 comments on “Phụ thân ta muốn gả cho ngươi – Chương 24 + 25

    • cám ơn muội đã nhắc nhở, tỷ sẽ coi lại sau, cơ mà chak để khi nào hoàn tỷ sẽ up luôn bản word đã được chỉnh sửa hoàn tất cho mọi người cùng down😄. Truyện này thực ra không có nằm trong phạm vi quản lí của tỷ. Bất quá tỷ sẽ sửa lỗi chính tả sau. Cám ơn muội a~ *ôm ôm*

  1. ta là ta mong đợii cí nài nà ^_^, thanks nàng quớ xớ luôn ah *chụt chụt*
    pi ét : chéc phải đcọ lại ,lâu quá quên mất tiêu , hơn 2xx trong đâu lưng lững rầu hem bik ai là ai >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s