3 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 13 + 14

 1. WP như điên, không tài nào mà comment cho nàng được.
  Thanks nàng nhiều nha.
  Ông nội ở đây vừa khờ vừa ngơ, suy nghĩ còn trẻ thơ hơn cả trẻ thơ làm mình đọc hài quá trời. Mình khoái mấy cái thể loại tưng tửng kiểu này.
  Đặt gạch chờ chap mới của nàng😀

 2. “Toàn trường khóc rống, tiếng kêu, thống khổ hòa quyện lại.
  Mà Lí Nghiên lẳng lặng nhìn hết thảy, giống như trong lòng đã có tính toán khác.”
  có âm mưu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s