10 comments on “Soán vị ba – Chương 7

  1. happy new year nàng nhá , chúc nàng mọi sự như ý , mún gì dc đóa ,tềnh iu nai náng lun +_+ hi hị hị và sức phẻ dzùi dzèo để muh edit chiện cho bọn ta đọc aaaaa
    ^_^

  2. HAPPY NEW YEAR TỶ TỶ VÀ MỌI NGƯỜI NHA SITA LUN LUN MONG MÚN AI CŨNG GẶP ĐC TỐT LÀNH VÀ THÀNH CÔNG NHA* HÔN HÔN*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s