2 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 9 + 10

  1. lần thứ hai gặp mặt đã ăn đậu hủ của con người ta rùi, mà ông nội cũng ngây thơ quá đi? nghĩ rằng hôn môi là cố ý giết người =))
    anh công cũng ghen nhanh thật đấy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s