4 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 5 + 6

  1. Thật là hay quá nga~~ Ta đọc xong 2 chương lại thấy nàng up thêm 2 chương nữa. Hạnh phúc nga~~. Ước gì được thế mãi nàng nhỉ :”>

  2. haha, có lẽ tiểu công là học sinh trong trường ah~~ papa này biến trẻ mà sao tính tình cũng giống con nít thế =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s