3 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 3 + 4

  1. Ack ack, my cong ah~ truyen co ve pink nhi? Comt ung ho ban de! Minh dot van, ko biet noi gi ah, thong cam, dung dt nen viet hoi kho doc!

  2. MÌnh lại nhớ đến ngày xưa cũng có cái manga như vầy , đọc cute lắm =))))

  3. “Mẹ ~~ ngày cá tháng tư năm nay đã qua rất lâu, và cũng còn cách rất xa mới đến ngày đó năm sau a.” Giai Giai trở mình mắt trợn trắng, cảm thấy được mẹ mình thật sự rất lạnh.”
    hahahaha, ngày hôm qua mới là cá tháng tư =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s