8 comments on “Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử – Chương 18, 19, 20

  1. ta giật tem ha ha, ngày nào cũng lượn lờ vô đây chờ mong ha ha*nhảy nhảy*

  2. Thật tuyệt vời, hura, cuối cùng cũng được đọc tiếp như mong đợi của mình, mừng rơi nước mắt (lã chã). Cám ơn bạn ^^.

  3. chi cho co mot cau nay thoi dey the la sap het rui ha?
    mhai nguoi ho *hanhp huc* rui

  4. Pingback: 4.Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử « Lolinana Sinvia

  5. Pingback: Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử « hongycongtu

  6. Pingback: Bá đạo vương gia – Điêu ngoa công tử | Đỗ Y Y – Y Y Thư Quán

  7. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s